Margôt groeide op in dit dorp; vandaar de naam voor de melodie
op de cd Essence.